245923433 387436773094900 5794325178025875218 n

Genomströmmning av livsenergi

Reiki metoden grundades i Japan av en zen buddhist som heter Usui. Reiki har sitt ursprung ur Qi gong och den kinesiska medicinen. Detta bygger på att vi genomströmmas av livsenergi enligt ett visst system som tex akupunktören använder.

Detta subtila energisystem kallas också meridianer. Hur vi tänker, känner och de undermedvetna mönster vi lever i påverkar direkt flödet av ki energi i kroppen. Reiki skapar på detta sätt en självkännedom i kombination med den djupa avslappningen.

Inte religiöst

Reiki har dock inte någon religiös bakgrund utan består av beprövade tekniker för healing. Reiki betyder Rei = hälsning (japansk bugning), till den Ki = gudomliga livskraften.

Reiki är en mjuk handpåläggande beröringsmetod och du har kläderna på under en Reikibehandling. Reikienergin är som mycket sensitiva och mjuka radiovågor som strömmar genom händerna när terapeuten ger den. Man blir piggare och upplever ofta en djup avslappning som sitter i under flera dagar.

Europa och USA har kommit mycket längre när det gäller att integrera konventionell och alternativ medicin. I England ligger man 10 - 15 år före oss. I staten New York är Reiki accepterat som en del av sjukvården. I England och Tyskland finns det speciella sjukhus som enbart arbetar med Reiki främst på cancer och aidspatienter.

Snabbast växande metod

I Norge godkänner man bland annat Reiki på sjukhus där har även Reiki terapeuten en ansvarsförsäkring. Reiki är den snabbast växande metoden för hälsa och välbefinnande i världen. Man räknar med att det finns mer än 2 miljoner Reikiutövare oberoende av kultur och religion i hela världen.