245923433 387436773094900 5794325178025875218 n

Från ADHD-kille till vanlig tonåring

Artikel av Gunilla Ladberg, fil dr i pedagogik

Många av de barn som har diagnoser som dyslexi, ADHD eller olika svårigheter med koncentration och inlärning har en gemensam problematik i botten. De har kvar primitiva rörelser i form av spädbarnsreflexer, som hos de flesta barn integreras och underordnas mer mogna rörelsemönster när barnet växer upp.

Det finns dock metoder, än så länge relativt okända i Sverige, för att komma åt dessa reflexer och integrera dem, även senare i livet.

Kroppsrörelser ökar inlärningsförmågan

Hjärngympa, Brain Gym eller Edu-K - Educational Kinesiology – utvecklades av Dr. Paul E. Dennison. Dret hela går ut på att man genom särskilda kroppsrörelser kan öka inlärningsförmågan. Forskare menar att mer än 90% av orsakerna till inlärningsblockering är stress, och hjärngymparörelserna syftar till att minska stressen och på så vis också till att förbättra samarbetet mellan den högra och den vänstra hjärnhalvan.