Stela muskler blir mjuka

Massage innebär att en massör behandlar ens muskler, senor, ledband och bindväv med händerna. Massage kan beskrivas som en systematisk och rytmisk form av beröring. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet. Man kan må bra av massage bland annat om man har muskelspänningar och muskelvärk. Alla åldrar, från spädbarn till äldre, kan få massage.

Äldsta kända behandlingsmetoden

Massage är en mycket gammal och enkel behandlingsmetod. Att massera ett ömmande område är en instinktiv reaktion hos en människa. Massage används i hela världen. I österländska kulturer anses massage vara något som alla har nytta av att få regelbundet.

Den tidigaste kända beskrivningen av massage kommer från Kina för ungefär 5 000 år sedan, men metoden är troligtvis ännu äldre. I Sverige var det Per Henrik Ling som började med massage på 1800-talet. Han startade utbildningar i massage och även sjukgymnastik.

Ordet massage kommer från ett grekiskt ord som betyder ”knåda” och ett arabiskt ord som betyder ”trycka lätt”, och det är just vad en massör gör, även om flera andra tekniker också används.

Hundratals massagemetoder

Det finns hundratals olika massagemetoder i världen. Här är några typer av massage som förekommer i Sverige:

* svensk klassisk massage
* shiatsu
* thaimassage
* energimassage
* bindvävsmassage
* ayurvedisk yogamassage

Den här texten beskriver framför allt den svenska klassiska massagen. Läs mer om de andra metoderna i kapitlet Fördjupning och länkar.

Svensk klassisk massage

Den mest kända massageformen är svensk klassisk massage, som vanligtvis avses om man bara säger massage. Den klassiska massagen utvecklades i Sverige på 1800-talet och är den metod som används mest i västvärlden. När man får klassisk massage ligger man oftast på en särskild massagebrits och massören använder sig av strykningar, tryck och knådning.

Bra att ta reda på massörens utbildning

Det finns en mängd olika svenska utbildningar i massage och de längre utbildningarna lägger stor vikt vid specialiserade kunskaper i musklernas anatomi. Det finns inte legitimerade massör i Sverige. Här får massörer i stället ett diplom eller kursintyg när de är klara med sin utbildning. Sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer får i sin utbildning också lära sig att använda massage. Om man går till någon av dessa legitimerade terapeuter kan massage ingå som en del av behandlingen.

Socialstyrelsen har ingen tillsyn av massörer som arbetar utanför den vanliga sjukvården. Därför är det alltid bra att ta reda på vilken utbildning den massör har som man tänker besöka.

Alla massörer får inte behandla alla

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får barn under åtta år och gravida kvinnor inte behandlas av personal som inte är legitimerad för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Personal utan legitimation får inte heller ge behandling mot diabetes, epilepsi, cancer eller samhällsfarliga smittsamma sjukdomar.

Massörer arbetar ofta privat

Många massörer är inte anslutna till den offentliga hälso- och sjukvården, utan arbetar helt privat. Vid ett besök får man betala hela behandlingskostnaden själv.

Sjukgymnaster och naprapater använder ofta massage som en del av sin behandling. Om de har vårdavtal med landstinget får man betala en minskad kostnad för behandlingen.